29 heinäkuun, 2021

Metsän Woiman logistiikka – miten se tehdään

Metsän Woiman ydinosaamisena on toimitusketjun johtaminen. Sen ytimessä on toimiva ja tarkkaan hiottu logistiikkaprosessi, joka perustuu nopeaan reagointiin asiakastarpeiden muutoksiin ja ajantasaiseen seurantaan. Käytännössä tuo prosessi muodostuu siten, että teemme joka viikko jokaiselle meidän partnerille toimitussuunnitelman siitä, millä tavalla kuormien pitää mennä mihinkin, missä ne menevät ja mitä tuotetta kuormat sisältävät.

Toimitusvarmuutemme perustuu vankkaan osaamiseen ja laajaan kokemukseen

Vuonna 2017 perustettu Metsän Woima on alati kasvava polttoainetoimittaja, ja lämmityskaudella 2020-2021 liikevaihtomme tulee olemaan n. 10 miljoonaa euroa. Kasvu ei ole tapahtunut itsestään, vaan tiimillämme onkin pitkä kokemus ja osaaminen kaikista eri toimitusketjuvaihtoehdoista 1990-luvulta alkaen. Toimitusketjun johtamisessa tämä näkyy siten, että johtaminen tapahtuu edestä esimerkillä. Kaikki Metsän Woiman omistajat ovat operatiivisesti mukana toimitusketjussa.

Toimintamme kattaa Oulun eteläpuolisen Suomen ja olemme keskittyneet suurten voimalaitosten polttoainetoimituksiin. Päätuotteemme ovat metsästä peräisin olevat polttoaineet ja kiertotalouden polttoaineet. Hankintalähteemme sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Metsän Woima tuontitullaa itse kuormat, ja voimme palvella suomen kielen lisäksi myös venäjäksi, viroksi ja englanniksi.

Metsän Woiman logistiikan vahvuutena voisikin sanoa olevan se, että pystymme hoitamaan kokonaisuuden ja vastaamaan siitä, että asiakas saa kaikissa tilanteissa sitä materiaalia mitä ne ovat meiltä tilanneet.

Viikko-ohjelman myötä logistiikan kokonaisuus on helppo hahmottaa ja se on järkevää jokaiselle osapuolelle

Kun Metsän Woima aloitti, kaikki logistiikkaan liittyvät asiat hoidettiin puhelimitse. Ja kaikki siihen liittyvä informaatio oli yhdessä päässä – logistiikkajohtajamme Tomin päässä. Sitten pikkuhiljaa toiminta alkoi kasvamaan, jonka myötä alkoi kasvamaan myös riski, että yksi henkilö ei voi kaikkea muistaa. Niinpä rakensimme viikko-ohjelma -mallin, jota jokainen henkilö toimitusketjussa voi ajantasaisesti seurata.

Aina edellisen viikon loppupuolella teemme seuraavan viikon viikko-ohjelman, joka pysyy ajantasaisena jatkuvan muutoksiin reagointimme myötä. Vaikka ohjelma toteutetaan ennakkoon, meidät on aina mahdollista saada kiinni jos esimerkiksi asiakkaalle on tullut muutoksia omissa tarpeissaan.

Viikko-ohjelma dokumentoidaan Exceliin, josta jokainen Metsän Woiman tiimiläinen voi tarkistaa mitä tuleville viikoille on logistiikan osalta suunniteltu. Logistiikan viikko-ohjelmassa toiminta pyritään optimoimaan niin, että se on koko toimitusketjulle mahdollisimman järkevää.

Kuljettajien kouluttaminen salainen resepti

Toimiva logistiikka tarvitsee tietenkin kuskit, jotka pärjäävät tilanteessa kuin tilanteessa. Kuljettajan täytyy osata toimia eri asiakkaiden luona, joissa parhaimmillaan on monta tietokonetta, joihin kuljettajan täytyy osata antaa tietoja omasta toimituksestaan ja kuormasta. On esimerkiksi paikkoja joissa skannataan kuormatilat tyhjänä ja kun kuormat tuodaan, niin robotti kerää niistä näytteet. Eli toisin sanoen, prosessi on hyvin vaativa.

Metsän Woiman salainen resepti onkin, että koulutamme kuljettajiamme hyvin paljon ja ihan henkilökohtaisesti. Lisäksi meillä on mahdollisimman seikkaperäiset ohjeet suomen kielen lisäksi myös muilla palvelukielillämme. Ohjeissa käydään läpi askel askeleelta se, mitä kullakin asiakkaallamme tehdään ja kuinka siellä toimitaan.

Metsän Woima Logistiikka
Jokaisen asiakkaan luona on omat toimintatavat, joten kuljettajien täytyy seurata tiettyjä ohjeita eri asiakkaiden toimipisteissä.

Logistiikan osa-alueet

    • Raaka-aineiden haltijat ja kerääjät: Lähtöpään elementtinä ovat Metsän Woiman raaka-aineiden hankkijat ja jalostajat, joilla on esimerkiksi metsänhakkuuoikeudet tai omistus johonkin materiaaliin metsäteollisuuden sivutuotteista.
    • Tavarantoimittaja: Jotkut ajavat yhtä autoa, jota sen omistaja ajaa ja joillakin on useita autoja ja kuljettajia. Jos kyseessä jälkimmäisen mukainen suuryrittäjä, niin Metsän Woimalle se on mahdollisuus potentiaalin osalta, mutta myös haaste osaamisen osalta. Jotta logistiikka toimisi mahdollisimman saumattomasti, on jokainen kuljetukseen osallistuva toimija pystyttävä kouluttamaan.
    • Asiakas: Jokainen asiakas on erilainen, joten jokaiselle asiakkaalle on eri ohjeet. Ohjeissa on kuitenkin sama dna ja sama logiikka taustalla. Lähes kaikilla on samat vaakajärjestelmät ja tietokoneohjelmat, mutta vaikka toimittaja on sama, niin jokainen asiakaslaitos on teknisiltä toiminnoiltaan uniikki.

 

Jotta jokainen logistiikan osa-alue toimisi mahdollisimman järkevästi, täytyy toimitusketjun kustannusrakenne laskea alusta loppuun. Näin jokainen Metsän Woiman kumppani voi tehdä järkevää liiketoimintaa ketjun eri vaiheissa.

Metsän Woima ajattelee aina toimintaansa asiakkaan kannalta, jotta se olisi myös heille mahdollisimman sujuvaa, helppoa ja liiketoiminnallisesti järkevää. Näin pyrimme luomaan optimaalisen tilanteen, jossa Metsän Woimalla ja asiakkaillamme olisi mahdollisimman pitkä yhteinen tulevaisuus.

Lue lisää tuoreita uutisia ja tarinoita bioenergia- ja kiertotalouden maailmasta:

Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille!