Metsän Woima Oy

Hallitus

Metsän Woima on operatiivisen johdon omistama itsenäinen ja riippumaton yritys, joka haluaa ja pystyy tekemään pitkäaikaista yhteistyötä minkä tahansa yrityksen kanssa.

Juho Haukkala

CEO, Metsän Woima
COB, Woima Group
Metsäala ja bioenergia

Juhon erikoisalaa ovat liiketoimintaosaaminen ja kehittäminen metsä- ja bioenergia-alalla. Metsän Woiman lisäksi Juho on perustajaomistajana mukana Woima Group Oy:ssä, joka keskittyy bioenergian laivatoimituksiin. Juho pitää kestävyyslajeista, eritysesti polkujuoksusta, hiihdosta ja triathlonista. Kun Juholla on aikaa, edistyy saarimökin remonttikin.

Kokemus:

 • Yrittäjä Metsän Woima Oy 2017-
 • Yrittäjä Woima Group Oy 2018- 
 • Founder & CEO, Cloqqa Oy 2016-2019
 • Logistiikkapäällikkö, L&T Biowatti Oy 2013-2016
 • Operaatiopäällikkö, L&T Biowatti Oy 2009-2013
 • Logistiikkaesimies, L&T Biowatti Oy 2008-2009
 • Kuljetusesimies, L&T Biowatti Oy 2007-2008

 

Kysy minulta:

Asiantuntijatyö, bioenergia,  kiertotalous, polttoaineet, logistiikka, metsäteollisuuden sivuvirrat, metsähakkeet, toimitusketjun johtaminen, urakointi, metsähakkeet, KPA-tomitusketjun riskienarvioinnit, johtaminen, johtajuus, terminaalien ympäristöluvat.

Mari Koivisto

Liiketoimintajohtaja, Metsän Woima
Omistaja, PT Trading

Marilla on pitkä kokemus saha- ja puusepänteollisuudesta, bio- ja kierrätyspolttoaineista, polttoaineiden tuonnista ja kiertotaloudesta. Vapaa-aikana Mari harrastaa karatea ja triathlonia.

Kokemus:

 • Liiketoimintajohtaja Metsän Woima Oy 2017-
 • Liiketoimintajohtaja PT Trading Oy 2017-
 • Liiketoimintapäällikkö, Polttoaineliiketoiminta, Hyötypaperi Oy 2014-2017
 • Ostopäällikkö (tuonti), L&T Biowatti Oy 2013-2014
 • Logistiikkaesimies, L&T Biowatti Oy 2012-2013
 • Yrittäjä, Pyhtään Erikoispuu ky / Pyhtää Timber Ky 1995-2011

 

Kysy minulta:

Kiertotalousselvitys, jäteselvitys, green-selvitykset, kierrätys, SRF, kierrätyspuu, jäteperäiset polttoaineet, tuontihakkeet, polttoaineiden laatuselvitykset, muovit, muovinkeräys, asiakas- ja raaka-aine kartoitukset kierrätysalalla, materiaalihyödyntäminen ja materiaalierottelu.

Tomi Bremer

Logistiikkajohtaja, Metsän Woima
CEO, Woima Group

Tompalla on pitkä kokemus bioenergiasta, logistiikasta ja järjestelmäkehityksestä. Hänet tunnetaan myös ongelmien ratkaisijana ja uusien projektien käynnistäjänä. Johtoryhmätyöskentely bioenergia-alalla on hänelle tuttua vuosien varrelta, samoin luottamustehtävät urheiluseuran johtamisessa.

Kokemus:

 • Logistiikkajohtaja, Metsän Woima Oy 2017-
 • Toimitusjohtaja, Woima Group Oy 2018-
 • Operatiivinen johtaja, Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 2015-2017
 • Logistiikka- ja projektipäällikkö, L&T Biowatti 2005-2015
 • Operaatiopäällikkö, Biowatti Oy 2003-2004
 • Kuljetusesimies ja kenttäesimies, Biowatti Oy 1997-2002
 • Projektiasiantuntija, TTS Työtehoseura 1996-1997

 

Kysy minulta:

Logistiikka, bioenergia, kierrätyspolttoaineet, pelletti, operatiiviset palvelut, tutkimushankkeet, ongelmien ratkaisu.