26 kesäkuun, 2024

Näin hoidat metsääsi ja tuet energiaomavaraisuutta Suomessa

Energiapuu on noussut merkittäväksi vaihtoehdoksi energiantuotannossa Suomessa, ja sen käyttö tarjoaakin lukuisia etuja metsänomistajalle, ympäristölle ja voimalaitoksille. Metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteena syntyy runsaasti biomassaa, jolla ei ole varsinaista käyttötarkoitusta. Energiapuujakeiksi voidaan hyödyntää latvusmassaa, kantoja, karsittua rankapuuta sekä karsimatonta kokopuuta.

1. Energiapuun hakkuilla lisäät metsäsi arvoa

Harvennushakkuut ja yleinen metsänhoito lisäävät metsäsi arvoa. Lisäksi sivutuotteena mahdollistat energiapuun tuotannon. Hoidon kautta metsä järeytyy, vähentäen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tehokas ja järjestelmällinen metsänhoito tuo myös taloudellista arvoa ympäristöystävällisesti. Hyvin hoidetut metsät tuovat taloudellista arvoa pitkälle tulevaan, samalla lisäten metsien monimuotoisuutta ja hyvinvointia.

2. Ilmastoystävällisempi energiantuotanto

Energiapuun korjuulla lisätään energiaomavaraisuutta ja kestävän energian tuotantoa, mikä  vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Energiapuun käyttö perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, mikä tekee energiapuusta kestävän vaihtoehdon energiantuotannolle. Vuonna 2022 Metsän Woima tuotti uusiutuvaa ja kiertotalouden energiaa noin 1 500 000 MWh. Tuolla energiamäärällä katetaan 100 000 omakotitalon tai 300 000 kerrostaloasunnon vuosittainen lämmitystarve.

Bioenergia ry:n mukaan ”bioenergia tuo 76% uusiutuvasta energiasta Suomessa ja se kattaa 32% koko maan energiankulutuksesta” (2022).

3. Paikallinen työllisyys

Energian tuotantoon keskittyvät toimenpiteet tuovat paikkakunnalle työllisyyttä monessa eri muodossa, mahdollistaen taloudellisen kehityksen alueilla. Energiapuun toimitusketjuun kuuluu metsätalous ja metsänhoito, puunkorjuu sekä biopolttoaineiden tuotanto, ja ketjun varrella tarvitaan monenlaista tekijää. Toimitusketjussa työllistetään satoja työntekijöitä.


Korjataan energiapuusi hyötykäyttöön! Ota yhteyttä paikalliseen Metsän Woiman asiantuntijaan >>

Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille!