8 toukokuun, 2024

Metsän Woima Oy:llä toteutettiin HSEQ-arviointi

Metsän Woimalla toteutettiin maaliskuun lopulla HSEQ-arviointi, jolla todistetaan yrityksen sitoutuminen terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun (Health – Safety – Environment – Quality). Sertifikaatti osoittaa omistautumisen jatkuvaan parantamiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan yrityksen kaikilla tasoilla. Ulkoisen auditoinnin toteuttu HSEQ -toimittajien tilaajayritys*. Auditointi toteutettiin maaliskuun aikana.

”Auditoinnin tuloksena saimme tuloksen ’hyvä’, ja pääsimme hyvin lähelle erinomaista tasoa. Arvomme arvostus, luottamus, ja aktiivisuus ohjaavat sitoutumistamme erinomaisen tason saavuttelemisessa. HSEQ-arvioinnin avulla pystymme kehittämään toimintaamme ollaksemme työnantaja sekä yhteistyökumppani parhaasta päästä jatkossakin,” kertoo Metsä Woima Oy:n toimitusjohtaja Juho Haukkala. 

Arvioinnissa Metsän Woima Oy:n vahvuuksiksi nostettiin suunnitelmallinen ja hallittu toiminta, jota “kehitetään aktiivisesti käytettävissä olevat resurssit ja rajoitteet huomioiden”. 

HSEQ-sertifikaatin lisäksi Metsän Woimalle on myönnetty FSC- sekä PFEC-sertifikaatit, jotka edistävät kestävää metsätaloutta ekologiset, sosiaaliset, ja taloudelliset tavoitteet huomioon ottaen. 

*Tilaajayritykset (klusteriyritykset) osallistuvat HSEQ-toimittajien arviointijärjestelmään, jossa ne sitoutuvat parantamaan terveys-, turvallisuus-, ympäristö-, ja laatukäytäntöjään jatkuvasti. Yritykset noudattavat lakeja, vastaten asiakkaiden asettamiin ja omiin asetettuihin vaatimuksiin. Kaikkien yritysten tulee myös noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, sitoutuen vastuullisuuteen ja laatuun toiminnassansa. 

Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille!